kvikkjokk
Båttrafik i Kvikkjokk kvikkjokk - English - Deutsch
Hem Padjelantaleden Nordkalottleden Kungsleden Deltaturer Kvikkjokk Vinter Karta
linje
kvikkjokk

Nordkalottleden

Nordkalottleden är ca 800 km lång och går genom Norge, Finland och Sverige. Ledens startar /slutar i Kautokeino och Kvikkjokk. Den består av befintliga leder som bundits samman med nya sträckor. Några av sträckorna, som Kvikkjokk – Sulitjelma, är lättare att vandra medan andra kräver vana.

Kvikkjokk-Sulitjelma

Nordkalottleden mellan Kvikkjokk och Sulitjelma är 90 km och går längs en gammal klassisk led mot Norge.

Den följer första biten av Padjelantaleden till Bádurgårsså nära Tarrekaise och viker sedan av mot Vaimok. På vägen upp från Tarradalen genom Gurávagge har vandraren en fantastisk utsikt över fjället Staika, Tarrekaisemassivet och Tarradalen. Mellan Kurajaure och Vaimok består området av blockterräng.

Etappen mellan Vaimok och Pieskehaure går brant uppför och nedför i ett kargt landskap med utsikt över Sulitelmamassivet och Sveriges största glaciär. Nedanför glaciären finns ett subarktiskt deltaland uppbyggt av glaciärsediment. Sträckan längs Pieskehaure är en av de vackraste sträckorna längs Nordkalottleden.

Efter att ha passerat gränsen till Norge går vandringen enklast på den reglerade Lomisjöns södra sida och sedan ned till Sulitjelma.

Vi har reguljära båtturer mellan Kvikkjokk och Nordkalottleden / Padjelantaleden under säsong. Det går bra att beställa turer utöver de reguljära avgångarna och vid andra tider på säsongen.

På svenska sidan av gränsen drivs stugorna av STF. I Norge finns stugor i Ny-Sulitjelma 1 km öster om Sulitjelma och Muorkihytta at Muorkijaure nära gränsen. För information om Sulitjelma, kontakta Sulitjelma Turistsenter.

kvikkjokk
kvikkjokk
Vaimok
kvikkjokk
Vid Vaimok kvikkjokk Vid Vaimok

Länstrafiken i Norrbotten

Båtar i fjällen

kvikkjokk
linje
Björn Sarstad +46 (0)70 205 31 93  Helena Adolfsson +46 (0)73 800 62 32 kvikkjokk info@battrafikikvikkjokk.se  Adress: Byavägen 5, 962 02 Kvikkjokk
kvikkjokk
kvikkjokk