Boat Tours in Kvikkjokk

Guidade turer i Kvikkjokksdeltat

Vid Kvikkjokk flyter Tarraälven samman med forsen Gamájåhkå och bildar ett unikt och bördigt tvåflodsdelta. Det ligger i den mest nedskurna dalgången i fjällkedjan och det ger ett skyddat läge som gynnar en rik flora och fauna.

Från utsiktspunkterna på Prinskullen, Nammasj och Sjnjierák ser man en stor del av Kvikkjokksdeltat och får en god uppfattning av deltalandets form. Det ser ut som ett stort lapptäcke av laguner, tjärnar, kanaler, ängar, lövträdsdungar och våtmarker. Deltat skapas av sediment som transporteras med det rinnande vattnet. Det förändras ständigt och byggs fortfarande ut i den djupa sjön Sakkat. Deltat formas också av de skiftande vattennivåerna som kan skilja med tre meter mellan hög- och lågvatten. Från deltalandet ser besökaren ut över de omgivande fjällen. Den rika växtligheten ger en känsla av att befinna sig i en djungel.

Deltat är bland det mest intressanta området som Kvikkjokk har att erbjuda. Vi har guidade turer och berättar om flora, fauna, geologi, kulturhistoria m m under färden.

Båttur i Kvikkjokks delta
Utsikt mot fjället Gasskajvo från en av kvikkjokksdeltats laguner
På guidad deltatur i en av kvikkjokksdeltats kanaler