Kvikkjokk

I mitten av 1600-talet uppptäcktes silverfyndigheter i Padjelanta och Sarek. Vid forsen Gamájåhkå byggdes ett silversmältverk för att bearbeta den brutna malmen eftersom det här fanns vattenkraft samt skog till bränsle för att driva verket. Kring hyttan uppfördes ett 20-tal byggnader inklusive prästbostad. Det blev grunden till byn Kvikkjokk.

År 1732 fick Kvikkjokk besök av Carl von Linné som anlände till byn under sin lappländska resa. På sin väg från kalfjället Vállevárre till norska kusten, samlade han in en väsentlig del av underlaget till sin systematiska kartläggning av fjällfloran.

Kvikkjokk är en turistort med anor. Sedan mitten av 1800-talet har vandrare besökt byn, i början med det då mycket poulära Sulitelmamassivet som mål. Idag är det nationalparkerna Sarek och Padjelanta som lockar de flesta fjällvandrarna.

Kvikkjokk är beläget vid ett deltaland och omges av utsiktsbergen Vallevárre, Nammásj och Sjnjierák. Deltalandet bildas av Tarraälven och forsen Gamájåhkå som möts vid byn. Området utgör randzon till flera av våra klassiska nationalparker och omgivningarna runt Kvikkjokk har en unik natur och kultur att erbjuda besökare.

Det finns möjlighet till flera fina dagstursvandringar, allt från lättgången terräng till svårare i högalpina områden. I omgivningen finns stora orörda områden och skiftande naturtyper som högfjäll, lågfjäll, gamla fjällurskogar, vattendrag, deltaland m m. Vi erbjuder turer till många intressanta platser i området.

Fornlämningsområdet ligger till största del vid forsen Gamájåhkås västra sida. Där finns också den gamla kyrkogården. På området bedrivs slåtter och hässjning. Vi erbjuder visningar av området samt föredrag om silversmältverkets epok och Kvikkjokks historia. En tur hit kan med fördel kombineras med en vandring till Prinskullen.

Byn har idag ca 16 innevånare.